tisdag 26 januari 2016

Fartygskatastrofer: Austrias brand 13 september 1858 del 2Branden

Efter att ha tagit upp de engelska passagerarna i Southhampton styrde Austria ut på  Atlanten.Resan var relativt händelselös men man hade motvind och beräknade att ankomma till New York något senare än beräknat.
Vid middagstid den 13 september beslöts att man skulle desinficera  tredje klass genom att röka den genom att doppa en skållhet kedja  i en hink med tjära. Kedjan blev snart alltför het för besättningsmännen att hålla i och föll ner på däck, som genast fattade eld. Snart hördes ropet:
Feuer! (Elden är lös!)
Trots att skeppet färdades enbart på halvfart var det omöjligt att stoppa ångmaskinerna då besättningen i maskinrummet kvävts av röken. Då rorsman och kapten övergett fartyget  drev skeppet i vinden vilket ytterligare fick elden att sprida sig längst med skeppet,  förtärande de mahognyfanérade däcken och de lackerade skotten. Propellern kunde  ej stoppas och rodret blev obrukbart.


Panik utbröt ombord. De passagerare som ej kvävdes av röken brändes ihjäl av elden eller drunknade då de kastade sig överbord för att undkomma lågorna. Andra omkom då de drogs in i de roterande propellrarna. AndersVictor Lindstein berättade:
Den rysliga scenen vid fartygets brand är svår att beskrifva du kan göra dig en föreställning derom vid tanken att av 600 personer endast 89 blefvo räddade. Jag såg mödrar taga sina barn, hvilkas kläder redan fattat eld, och kasta dem i hafvet samt sedan störta sig sjelv i böljorna.
Charles Rosén och hans son Charles Jr. hade suttit nära maskinrummet då elden utbröt. Charles Jr. berättade:
Min far och jag sprang föröver för att undkomma elden och följdes av de andra passagerarna. Jag såg elden trånga fram ut genom ventilerna inom 10 till 15 minuter hördes ropet Till livbåtarna!
De panikslagna passagerarna kämpade för att få plats i en livbåt men oordning rådde
Flera livbåtar sjösattes men drev bort innan någon kunnat stiga i.
När förste styrman tog en kniv och skar av repen som höll en livbåt föll den till vattnet, passagerarna kastades ut och båten vattenfylldes Charles Jr. hamnade under vattnet men lyckades tillsammans med några andra ta sig upp i båten som dock slog runt flera gånger
varvid ytterligare personer föll ur och drunknade. Charles Sr.klamrade sig fast vid båten ett kort tag men orkade sedan inte mer och försvann i vågorna. Claes Högqvist klamrade sig fast på en av Austrias livbojar i flera timmar  innan han och kunde hjälpas upp i livbåten.
Det första fartyg som  på grund av den goda sikten observerat katastrofen var den franska barken Maurice  som omedelbart ilade till hjälp. Då Maurice vid sjutiden på kvällen anlände till det utbrända fartyget och kunde rädda de första överlevande. Nästa morgon plockade det norska segelfartyget Catarina upp de återstående som klamrat sig fast på det förkolnade skrovet eller flöt på vrakgods i närheten medan de förkolnade resterna av det utbrunna skeppet lämnades att sjunka. Anders Victor Lindstein var en av de sista som drogs levande ur vattnet. hans vän Carl Johan Holmberg hängde död vid  bogsprötet  där han surrat fast sig .
Totalt kunde endast ca 90 personer räddas av skeppets ursprungligen ca 540 ombordvarande.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar