måndag 14 november 2016

Forskning tips för NovemberLinda Kvist har startat en ny engelskspråkig  blog och  podcast om svenska släktforskning  Cousin Linda 
bloggen och podcasten ger handfasta tips  för engelsk språkiga om Svensk släktforskning och andra svenska företeelser.Något att rekommendera till släktingar i USA  kanske ?

Minnesota Historical Society har öppnat en ny webplats för att visa digitaliserade svensk-amerikanska tidningar.

Hundratals  svensk språkiga tidningar   publicerades i USA från 1850 och framåt,
för att tillfredsställa svenskamerikanarnas behov av nyheter både från Sverige och Svensk-Amerika  . Använd denna online-portal för att lära sig mer om dessa tidningar, och att söka över 300.000 digitaliserade tidningssidor från 28 olika svensk- amerikanska tidningstitlar publicerade över hela USA 1859 -2007.


North Park University i Chicago har digitaliserat kyrkböckerna  för  den äldsta  svensk språkiga  kyrkan i Chicago St Ansgarius Protestant Episcopal Church grundad 1849 St. Ansgarius Protestant  Episcopal Church var den första församling som grundades för  svenska invandrare i  Chicago. Kyrkan bildades gemensamt av  svenska och norska emigranter.Den låg   närheten av den tidens Swede Town (dagens River North).Dess första pastor var  Gustaf Unonius (1810-1902), ett svenskt emigrant pionjär präst,som arbetade i kyrkan under dess 10 första år .

onsdag 7 september 2016

SWEDE HOLLOW -Den svenska slummen i Saint PaulI det svenska medvetandet  symboliseras gärna den typiske  svenske utvandraren till USA av Wilhelm Mobergs romanfigurer Karl Oskar och Kristina och deras öden i Utvandrarsviten. Den strävsamme bonden som  utvandrar till Minnesota och  skapar sig en bättre framtid. Vad få tänker på är att denna bild bara är en del av sanningen. .De flesta svenska utvandrarna kom att bosätta sig i större eller mindre städer .Även de fick sin beskärda del av fördommar,rasism, sjukdomar och slum.
Ett av de slum områden som svenska emigranter bebodde var Swede Hollow  i  Eastside i Saint Paul i Minnesota. Mellan Payne Avenue och East 7th Street ..På gränsen mellan stadsdelarna Railroad Island  och Dayton’s Bluff Området är idag ett park och grönområde men inrymde ända till 1950-talets mitt ett av Saint Pauls fattigaste områden.
Området ligger i  den lägre delen av Phalen Creek Valley en smal ravin  omkring 1,2 kilometer lång  med 20 -30 meter höga branter  .I dess botten flyter en bäck Phalen Creek  i området finns flera källor och grottor. Bäcken  attraherade  tidigt industrier till det omkring liggande området .
Ett flertal bryggerier främst det stora Hamm Bryggeriet .Dess stora byggnader och dess ägare Theodore Hamms magnifika residens  låg precis intill ravinen.
En järnvägslinje till Duluth gick genom dalen. Områdets första invånare var icke svenskar pälsjägare, skogshuggare och tillfällighets arbetare bodde i området på 1840-talet

Svenskarna började bosatta sig i området under 1850-talet och kom att dominera det under ett femtiotal år .De kallade området Svenska Dalen men det blev snart känt under sitt Inofficiella namn Swede Hollow (Svensk hålet)


Swede Hollow ca 1910 av  Albert Charles Munson
 (med tillstånd av  Minnesota Historical Society [1])
[Public domain], via Wikimedia Commons
Vid 1800 talets slut var Swede Hollow en stege  ett område som invandrarna förhoppningsvis stannade  en tid tills de hittade något bättre   både socialt och geografiskt genom att flytta till mer social etablerade områden i staden Det var en plats där nyinvandrade fattiga emigranter  kunde hitta billigt boende när de började sitt liv i USA.Det blev också en tillflykt för dem som  genom gick dåliga tider  och behövde en plats för att ta sig samman och försöka komma igen. Det var ett slumområde många förblev fattiga slogs ut sjukdomar härjade  och barnadödligheten var hög
.I motsats till stadsområdet som omgav ravinen.Var Swede Hollow inte uppdelat i gator kvarter och tomter. Den enda gatan i Swede Hollow  slingrade sig längst bäcken Phalen Creek. Husen och kåkarna låg tätt tillsammans där de fick plats. Invånarna tog sitt vatten från en källa och använde bäcken som avlopp.en del av invånarna byggde sina dass på pålar över bäcken De flesta husen var små och hemma snickrade,:Många familjer höll smådjur som höns av nödvändighet.

År 1881 fick svenskarna i dalen nya grannar då ett antal irländare flyttade dit.Irländarnas område kallades Connemara Patch Irländarna bodde nedströms från svenskarnas dass .
Förhållandet mellan grupperna var spänt.End el svenskar kallade irländarna “förbannade irländare” och pojkarna slogs ibland.

Allt eftersom en del av Swede Hollows svenska invånare blev mer väletablerade och började flytta “Upp i staden” till mer väletablerade områden som Arlington Hill och vidare ut mot Lake Phalen   började vid 1800 talets slut nya invandrar grupper att bosätta sig i ravinen  Först Italienare senare polacker och andra östeuropéer.Efter andra världskriget blev området hem för  nyanlända mexikaner .
Myndigheterna   började se området som en belastning och  1956  “upptäckte ” att de sanitära förhållandena i Swede Hollow var  otjänliga utan kommunalt vatten och avlopp.Trots protester från invånarna ett hundratal  l mexikanska invandrare vräktes de och brandkåren brände ner deras hus den 2 november 1956 . Området växte igen  vid 1970 talet beslutats att göra området till Park År 1976 invigdes Swede Hollow Park.

Journalisten Ola Larsmo uppmärksammade området i  en artikel i DN 2013. Nyligen har han utgett romanen Swede Hollow baserad på sina  forskningar om området och dess invånare.
Intervju med honom i podcasten en Svensk Tiger.  Artikel i Expressen om Swede Hollow nu och då . Artikel och intervju  med Ola Larsmo från SVT om Swede Hollow.

lördag 20 augusti 2016

Minnesotadagen i Ljuders kyrka 14 Augusti 2016


foto:Gunilla Grügiel.
 Detta års Minnesota dags firande 14 Augusti  skedde som vanligt i Ljuders kyrka i Vilhelm Mobergs anrika utvandrarbygd. Hälsningsanförandet hölls av kommunchefen i Lessebo Christina Nyquist .

Årets Högtidstalare var förre biskopen i Växjö stift Jan-Olof Johansson som talade över ämnet "ständigt på flykt"
där han jämförde migrationsströmmar förr och nu .                                             Årets Svensk-amerikan Nils Lofgren  med rötter i Värmland  presenterades av Vasa-orden av Amerikas ordförande  Catherine Bringselius-Nilsson.
Nils Lofgren har gjort sig känd som en framstående musiker och gitarrist i bland annat Bruce Springsteens E Street Band

  
                                 
                                                                    
                                                 Välklingande gäster var den klockspelande gruppen Strikepoint från  Växjös  vänort Duluth i norra Minnesota.De har turnerat i hela världen och ny bjöd de publiken i Ljuders kyrka de bjöd på flera vackra melodier med sina klockor i olika storlekar.

Till de populära programpunkterna varje år hör  "Hälsningarna från när och fjärran" I år framfördes bland annat  av Svenska Emigrantinstitutets stipendiat  år 2000  Monica Banas från  Universitetet i Krakow var och hälsade på i Sverige .

.Gunilla Grügiel tv Monika Banas th 

                                                             
En annan trogen besökare var Carl Boberg från Nisswa i norra Minnesota som ofta besökt Minnesotadagarna och andra svensk-amerikanska begivenheter  genom åren.Sist men inte minst var också Svenska Emigrantinstitutets förste chef professor Ulf Beijbom närvarande tillsammans med sin fru textilkonstnären Viola Kristiansson

lördag 28 maj 2016

Ur Gravens djup : Tegnérkyrkogården: Gustaf Selldén: Ett löjtnantshjärta som klappade för Danmark


I Växjö nära järnvägstationen alldeles brevid järnvägen ligger den anrika
Tegnérkyrkogården grundad 1809 där många av stadens betydelse fulla personer fått sin grav. Bland dem skalden och Biskopen Esaias Tegnér. De flesta som vilar där verkade i staden och dess omgivningar .En och annat hade dock ett växlingsrikare öde. I regementsläkare Niclas Selldéns1806-1882 familjegrav (några steg bakom den Tegnérska familjegraven) vilar dennes brorson  Niclas Johan Gustaf Selldén

En ung man som influerad av tidens Skandinavism slogs på Danmarks sida i Dansk-tyska kriget 1864


Niclas Johan Gustaf Selldén föddes 1840 i Långserud  i Värmland från 1855 bodde familjen på Kastensbohls gård .Fadern Erik Gustaf Selldén var kapten för Gillbergs kompani  vid Värmlands regemente och modern Emma Dalinda Waldström kom från en känd värmlandsläkt besläktad med bland annat familjen Geijer och dess släktkrets.
Efter genomgångna militära studier på Karlberg blev Gustaf  januari 1862 underlöjtnant vid Kronobergs regemente   I11 i  Växjö.
Han flyttade in till sin farbror i det Sellénska huset på Storgatan 12 .Hans yngre bröder flyttade även till Växjö efter Karlstads brand 1865.

 
Doktor Selldéns hus Storgatan12 i kvarteret Klostret


Dansk Tyska kriget 1864

Områdena i södra Danmark, framför allt Schleswig hade varit konfliktområde mellan Tyskland och Danmark under 1800-talet. Området beboddes  av såväl tysk- som dansktalande. Två gånger ledde dessa spänningar i hertigdömena Schleswig och Holstein i krig.1848-1850 och 1864.
Vid denna tid utövade skandinavismen ett stort inflytande i Sverige .Den yttrade sig bland annat i diskussioner om en militärallians mellan Sverige-Norge och Danmark samt i att svenska frivilliga deltog på dansk sidan i krigen i Schleswig-Holstein.
Redan vid kriget 1848-1850 efter riksdagsbeslut en svensk trupp till Danmark  bland dem Gustafs far. .

Vid Preussens och Österikes anfall på Danmark i början av 1864
var upprördheten i Sverige stor tillsammans med regementskamraten löjtnanten Zacharias Fredrik Aschan 1835-1899 och andra svenska frivilliga  reste Gustaf  i mars 1864 ner till Danmark för att ta värvning i den Danska armén
Efter audiens hos danske kungen tog de båda löjtnanterna värvning iden danska armén den 13 mars 1864. Gustaf Selldén i det 4:e infanteriregementet och Aschan i det 17:e infanteriregementet . Omedelbart skickades de ner till fronten vid sundet vid ön Als
Omedelbart fick de känna på krigets allvar då en kanonkula slet av rockskörtet på Aschan. Gustaf började föra dagbok .Dagboken är till att börja med hållen i en ganska munter ton som i takt med striderna dock blev allvarligare för att sedan upphöra helt.
Gustaf tar del av striderna kring Dybböl den 28 mars då tyskarna tillfälligt slås tillbaka Tyskarna började sedan belägra Sönderborg för att den 18 April den 18 april sätta in det stora anfallet vid Dybböls skansar  Danskarna led ett svårt nederlag, Gustafs regemente var stationerat vi Als och skickades till undsättning men kom försent. 

Preussiska trupper den 19 April efter stormningen av Dybböls skans
 http://www.kulturarv.dk/)


Den 29 juni intog tyskarna Als och Dankarna retirerade till Fyn.En vapenvila inleddes den 20 juli. I de därpå följande fredsförhandlingarna gick inte bara Holstein förlorat utan även hela Schleswig för Danmark och därmed en stor del dansktalande befolkning. 30 oktober 1864  slöts sedan freden i Wien 

                               ( Camphausen Wilhelm: Stormningen av Als
                                 
Deutches Historisches Museum)
Efterspelet

Först efter Första Världskriget fick Danmark tillbaka den norra delen av Schleswig
Sammanlagt tjänstgjorde 434 svenskar som frivilliga i Danmark under kriget
totalt stupade 11 svenskar under kriget,12 sårades i strid och 22 blev krigsfångar.
Gustafs kamrat Zacharias Fredrik Aschan sårades den 13 April,både han och Gustaf hedrades den 6 oktober 1864 med utmärkelsen Riddare af Dannebrogsorden

Båda  återvände till sin tjänster vid Kronobergs regemente Där Aschan så småningom blev kapten  Gustaf Selldén fortsatte sin tjänst .Han bar sitt danska ordenstecken men var ovillig att tala om kriget .Han dog redan den 1 Juli 1867 av lungtuberulos.
År 2014 visades en dansk TV serie om kriget 1864.lördag 7 maj 2016

Tidiga emigranter:Sophie Sager en stridbar kvinna del 3Föredragshållerska och författare

Efter rättegången började Sophie arbeta aktivt för kvinnans frigörelse.hon höll offentliga föredrag först 1849 i Stockholm och Uppsala och de följande åren  besökte hon även Malmö, Göteborg och Köpenhamn.
Hon fick en hel del åhörare , mest unga män men möttes ofta  av frän kritik och hån då  hon var före sin tid och avvek från tidens passiva, goda kvinnlighet. Hon väckte anstöt genom sina aktiviteter , Sophie hade vågat göra det ingen annan före henne gjort, nämligen använda polismakten för att försvara sin rätt att slippa bli våldtagen.  Kanske ansågs hon även som framfusig då hon flitigt annonserade sina aktiviteter i pressen. Hennes litterära produktion var relativt liten och hennes talang ytterst bristfällig och snuddande vid pekoral. Bland hennes verk märks :  Emanciperade fantasier på vers och prosa (1850)   och Bilder ur lifvet eller Fosterbarnets afslöjade genealogi (1852).
Sophies program var inte revolutionerande .hon trodde på det konventionella äktenskapet men ville att kvinnor skulle få en ordentlig utbildning och ha rätt att röra sig fritt ute i samhället
Utan att behöva böja sig för onödiga konventioner eller bli ofredade.


Emigration och livet i USA
Sommaren   1854 utvandrade Sophie till USA. Hon seglade med barken Columbia från Hamburg tillsammans med 200 tyska emmigranter. Sophie anlände till New York den 5 Augusti 1854 Enligt anskomstlistorna för New York stod  hon angiven som sömmerska med sig hade hon ett två och ett halvt årigt barn ,om det var hennes eget barn eller om hon tagit med  ett barn för någon annans räkning framgår inte.
New York city  hade vid denna tid över en halv miljon innvånare
År 1855 gifte sig Sophie  med med den tyske  musikprofessorn  Eugene Adolphe Wiener (ca1813-1888) . I äktenskapet föddes 2 söner Gabriel (1856-1932) och Victor Bolivar  (1862-1932) Familjen bosatte  sig i New York för det mesta på olika adresser i Brooklyn
I Folkräkningen 1860 titulerades  Sophies make musikprofessor och 1870 tituleras han pianist och Sophie musiker.
Sophie gav ut skriften Woman’s Destiny and Man’s Duty (1861) och omkring 1878 separerade hon och hennes make. Vid mitten och slutet av 1880 talet höll  Sophie föredrag i olika ämnen bla kvinnosaken, ofta upträdde hennes piano spelande son Victor tillsammans med henne . År 1887 gifte sig Victor  med en enkel flicka som inte var god nog enligt Sophie som sade till lokaltidningen The  Brooklyn Daily Eagle  att han kunnat få en flicka vär 60 000 dollar. År 1888 dog Sophies make enligt tidningen anges han som ett original som ägnade  mycket av sin tid åt att fundera över en strategi  hur folk kunde undvika att krocka med varandra på gatan. 1893  föreslog  Sophie att passagerarfartyg som seglade  över haven alltid ska skulle  två och två för att i händelse av olycka kunna bistå varandra.


Begravning och död
Sophie Sager dog den 28 februari 1901 i sin bostad på 151 Jefferson Avenue  i New York enligt dödsattesten var hon  76 år gammal hon begravdes 2 dagar senare  vid sin makes sida på Greenwood kyrkogården. Enligt en  nekrolog d var hon en känd föreläsare
Ett år senare 26 februari 1902 hölls en minnesgudtjänst över henne i den Svensk-Amerikanska Bethlehem Lutheran church i Brooklyn av pastor J Jacobson.
Den sena minnesgudtjästen gav  förmodligen upphov till uppgiften att hon skulle dött 1902 . Sophies båda söner dog 1932 Gabriel var ogift ,Victor hade 4 barn som nådde vuxen ålder
Utskrattad av sin samtid framhålls Sophie Sager  idag ofta i feministisk litteratur som en förgrundsgestallt Dock  var hon enligt enligt sonen Gabriel emot kvinnlig rösträtt  Idag finns en Sophie Sagers gata i Enskededalen utanför Stockholm.

söndag 24 april 2016

Tidiga emigranter:Sophie Sager en stridbar kvinna del 2

(Ferdinand Tollin, Harmoniskt sällskap i Kolmätaregränden, 1842,
 i Gösta Selling m.fl., 
Stockholm i Närbild, 1943)

Sagerska målet

Restauratrisen på båten  till Stockholm fru  Hellberg  hade rekommenderat Sophie att ta logi hos ett skomakerimästare Johan Gustav  Dillström och hans hustru Lovisa Wilhelmina  i Bollhusgränd 6  i Gamla stan. Sophie begav sig genast dit.Kanske borde hon ha anat oråd. Bollhusgränd var redan  vid slutet av 1700-talet känt som ett prostitutionsstråk.

Familjen Dillström var enligt Mantalsuppgifterna skrivna i Jakobs församling men bodde även tidvis i Gamla stan där de även hyrde ut logi och bedrev krogverksamhet.Sophie upptäckte snart att logiet lämnade mycket övrigt att önska gästerna var ofta högljudda och pigorna passade inte bara upp gästerna utan utförde även sexuella tjänster. Snart kom även antydningar från Dillströms att Sophie även borde stå till gästernas förfogande.

En kväll stod inte Sophie ut längre utan sprang ut på Norrbro där hon började gråta ..En medelålders herre kom fram och frågade hur det var fatt. Sophie berättade sin historia. Han presenterade sig som f.d.stallmästre och fanjunkare Gustaf Adolf Möller från Finland. Han erbjöd logi och tillade att visserligen var han ogift men hade en anständig hushållerska som hon kunde få dela  bostad med tillsvidare.
Sophie anade inte oråd utan flyttade redan dagen efter till hans bostad på .Svenska Prästgatan 14 (nuv.Prästgatan 32) Till att börja med verkade allting bra .Fanjunkare Möller bodde på övervåningen i huset och hans städerska och hushållerska Lovisa Ström på nedervåningen där även  Sophie  fick sin bostad. 

Snart upptäckte emellertid Sophie att hon hamnat ur askan i elden. Lovisa Ström var inte bara Möllers hushållerska utan de hade även ett förhållande sedan flera år och levde i ett så kallat Stockholmsäktenskap (som samboförhållanden ibland kallades vid denna tid).
Detta var dock inte det värsta ,Lovisa Ström tog även emot andra män. Vad värre var fanjunkare Möller blev intresserad av Sophie och  gjorde sexuella närmanden och utsatte henne för ett våldtäktsförsök.  Då Sophie gjorde motstånd  låste han först in henne  för att sedan tillsammans med Lovisa Ström misshandla henne. Sophie lyckades fly till en läkare  Johan Erik Brisman med mottagning  på Västerlånggatan 17 som konstaterade misshandeln och rådde henne att stämma Möller inför Stockholms rådhusrätt.
Rättegången väckte kollossalt uppseende och referrerades flitigt i Stockholms tidningarna.
Efterrättegångens slut gavs rättegångshanlingarna ut under titeln Sagerska målet

Gustav Adolf Möller blev så skandaliserad av processen att han återvände till Finland redan 1849.Lovisa Ström bodde kvar i Stockholm där hon oftast kallas sömmerska i mantalsuppgifterna till sin död vid 97 års ålder 1914. Skomakare Dillström dog 1853.

För Sophie blev misshandeln och processen en livsavgörande händelse .hon blev medveten om en ensam kvinnas rättslösa ställning i samhället och beslöt att börja arbeta för kvinnors rättigheter genom att hålla offentliga föredrag.