lördag 26 maj 2018

Ur Gravens djup: Skogslyckans kyrkogård : Titans förlisning 1959

Skogslyckans kyrkogård är den yngre av de två kyrkogårdarna i centrala Växjö. Byggd mellan 1932-1943  Invigdes den 6 Juni 1943 av dåvarande biskopen Yngve Brillioth. Kyrkogården ritades av länsarkitekterna Ture Bergentz och Olof Lundholm
Kyrkogården har behållit sin karaktär av skogskyrkogård även när stadsbebyggelsen krupit närmare. I kyrkogårdens mitt finns Skogslyckans kyrka där det förutom begravningsgudyjänster även 
hålls vanliga församlingsgudtjänster.


De flesta gravarna på kyrkogården är av relativ modern karaktär. 
En av de äldre minner förutom om de som vilar i den 
 också om en tragedi till havs.Köpmannen  och herrekiperingsinnehavaren
Frey Svärdell 1909-1945 från Solhäll grav minner inte bara om honom och hustrun Hjördis Anderssons 1910-2000 utan även om sonen
dykaren  Håkan Svärdell 1938-1959 som omkom
vid bärgnings fartyget Titans förlisning i Bottenhavet
10 December 1959.


                    Håkan Svärdell 1938-1959
                     (originalfoto: Arne Eliasson, Växjö)


                    Familjen Svärdells hus Solhäll
                    På Borgmästaregatan 7 Växjö
                    Numera rivet
                    (originalfoto: Arne Eliasson Växjö)

Håkan Svärdell gick tidigt till sjöss. Passagerar och besättnings listor från New York visar att han redan i december 1954 tjänstgjorde På  MS Sagoland med
destination Rio de Janeiro.
På hösten 1959 tjänstgjorde han på Neptunbolagets
bärgningsfartyg(Foto ur Bernt Fogelbergs samling i Bengt Westins samling)
Titan byggdes 1940. I Hamburg för Tyska marinen efter fredsslutet tillföll hon de allierade. Efter skiftande öden kom hon 1954  att köpas av Bergnings och Dykeribolaget AB Neptun  där hon fick namnet 
Titan


Titan och Poseidon undsätter MS Gaist 
Den 8 December 1959 gick Titan utifrån Holmsund för att assistera Uddevalla fartyget MS Birgitta  som hade fått maskinfel och drev på Bottenviken vid Hälsingekusten 
Det var grov sjö och storm klockan  17.30 begärde Titan assistans då hon höll på att bli nedisad och riskerade att kantra och slå runt.
Sjöräddningsfartyget  K A Wallenberg som redan nått
fram till det nödställda  MS Birgitta såg  plötsligt hur Titans lanternor försvann och skyndade mot platsen Trots ivrigt sökande av  K A Wallenberg och nästa dag av spanings flyg hittades inga   större vrakdelar som med bestämdhet kunde knytas till fartyget inte heller heller  fann man några överlevande. Troligen hade hon kantrat och sjunkit omedelbart och tagit besättningen på 7 man och lotsen med sig i djupet.

Besättningen var :
Kapten
Birger Öhlund
Maskinist
Bengt Sigvard Örström
Dykare
Håkan Svärdell
Matros
Marqués
Motorman
Kaino Armad Puttonen
Kocksteward
Gamone Amaya.

Lots
Torsten Grundberg

onsdag 18 april 2018

Ur Gravens djup: Spanska sjukans offer på Tegnér kyrkogården i Växjö del 2

Under en stor del av hösten nådde i Växjö på grund av epidemin förbud mot nöjen och tillställningar i allmänna lokaler.Trots detta förberedde man i underlöjtnant Ferdinand Koraens hem på Västra Esplanaden 8 dottern Lillys bröllop .
Möjligen oroade man sig något för äldste sonen Carl Peter Koreen som var soldat i USA:s armé och just
Skulle  skeppas ut till västfronten i Frankrike.
Den 27 åriga Lilly Koraen 1891-1918 hade utbildat sig till samskolelärarinna. Hon och hennes fästman tjänstemannen Sten Wilhelm Andersson från Stockholm planerade  att gifta sig i början på oktober.De hade redan tagit ut lysning då Lilly plötsligt dog i spanska sjukan den 28 september
Hon begravdes den 4 Oktober troligen i familjegraven
 på Tegnér kyrkogården.Influensa epidemin kulminerade i Växjö i oktober . Smålandsposten rapporterade att det den 4 oktober varit 7 jordfästningar på Tegnérkyrkogården ,de flesta av de döda var offer för epidemin .Bland dem var bröderna Gunnar Johansson 1887- 1918 och Erik Johansson 1890-1918 som dött med bara några dagars mellanrum Båda var slaktare till yrket Erik var anställd hos grosshandlare  Oscar Johnsson.Knappt en månad senare dog Gunnars och hans hustrus Olgas lilla  dotter Anna Johansson  1916-1918 sonen Bengt hade dött halvårsgammal 1915.
I närheten av Teatern  bodde postvaktmästaren  Axel Palmer  hans hustru Torborg med deras 3 barn
Sven 8 år , Lars 6 år och Karin 3 år.


(Originalbild  tillhör Carina Nilsson Växjö)

I oktober 1918 blev  barnen sjuka i scharlakansfeber och kikhosta till detta kom spanska sjukan. Lars dog den 23 och Karin den 25 oktober de jordades den 3 November familjegraven nära Kristina Nilssons mausoleum på Tegnér kyrkogården samma dag skedde 3 andra begravningar på kyrkogården .Först sent i november kunde Smålandsposten rapportera att epidemins var avtagande.
torsdag 8 mars 2018

Ur gravens djup: Spanska sjukans offer på Tegnérkyrkogården del 1

Under första världskriget sista år drabbades världen av 1900 -talets största epidemi  Spanska sjukan .Totalt beräknas epidemin ha krävt ungefär 20-100 miljoner  offer världen runt . Första världskriget som jämförelse
 krävde 17 miljoner offer. 
I Sverige skulle mellan  37 000  och 38 000 personer dö mellan sommaren 1918 och våren 1920.

I motsats till andra influensaepidemier där dödligheten brukar vara störst bland äldre ,småbarn och försvagade personer var dödligheten i spanska sjukan störst i åldrarna 20 till 40 år. Många av de döda dog i lunginflammation som var en vanlig komplikation.

Idag  vet vi att spanska sjukan orsakades av ett fågelinfluensavirus  med beteckningen H1N1.


Den 31 Juli  1918 rapporterade Smålandsposten om ett
15 tal fall av Spanska sjukan i Växjö.varav flera bland arbetarna på Tändsticksfabriken. Några dagar senare den 4 och 6 kom de första dödsfallen i staden tändsticksarbetarna Ture Valdemar Karlsson  och Klara Sofia Karlsson.

Även bland soldaterna förlagda på Kronobergshed härjade sjukdommen. Den 23 Augusti dog
fanjunkaren Gustaf Lindblad 1877-1918.Ytterligare Fyra beväringar och befäl bosatta i Växjö dog av spanska sjukan vid Kronobergshed i Lekaryd. Bland dem var kaptenen vid I11  Johan Gyllensvärd 1885-1918. Han dog den 21 September och begravdes i Aneboda. 

Liksom i USA drabbades i Sverige beväringar och befäl i militära träningsläger hårt av epidemin.

           (Johan Gyllensvärd på Lit de Parade)Karin Hammarskiöld  född Ödman 1895-1918 var enda överlevande barnet till häradshövdingen 
Carl Wilhelm Ödman  1864-1914 och Signe Esaida Koaren 1872-1928.


Karin var född och uppvuxen i Växjö. 23 mars 1918 gifte hon sig med  skogstjänstemannen Peder Arvid Wolfram Hammarskiöld 1892- och flyttade med honom till Stora Vårby i Almunge ,Stockholms län.


Tyvärr dog Karin redan 11 oktober 1918 i Uppsala av spanska sjukan hon begravdes i familjegraven i Växjö.

torsdag 21 september 2017

Minnesotadagen i Ljuder 13 Augusti 2017

 Så var det då dags för årets Minnesota dag i Ljuders Kyrka till minne av Vilhelm Moberg och de småländska emigranter som utvandrade i Karl Oskar och Kristinas fotspår.


Bland de gäster som troget återkommit under de senaste åren befann sig bla . Svenska Emigrant Institutets förre föreståndare professor Ulf Beijbom.
Brevid honom Monica Banaz från universitetet i Krakow


En Svensk-Amerikansk gudtjänst hölls samt tal av flera dignitärer. även årets Svenskamerikan Jan Eliasson presenterades.


 Årets Högtidstal hölls av av universiteteslektorn vid Uppsala Universitet Angela Hoffman som talade om "Svenskars möte med Indianer" i Kansas.Dagen innan talade hon inför föreningen Emigrantinstitutets vänner över ämnet "Svensk -Aemerikanska församlingskokböcker"
Vissefjärda Folkdanslag bjöd på dansuppvisning i Ljuders hembygdspark.

Släktforskardagarna i Halmstad 26-27 Aug 2017 del 2

 Även från Kronobergs Genealogiska Förening hade en tapper skara anslutet för att bistå de besökare som hade anorna i Kronobergs län.

Släktforskardagarna 2018 1-2 september ska äga rum i Växjö Informerades även om detta. Richard Grügel och Gunilla Grügiel  ses här informera både om Svenska Emigrantinstitutet i Växjö och om nästa års Släktforskardagar,
Även andra Smålänningar var på plats.Från Person och Lokalhistoriskt forskarcentrum  PLF i Kalmar kom Anders och Ingalill för att sprida information om föreningens registrering av kyrkböcker för Kalmar län.Olof Conberg från föreningen DIS visade de nya finesserna
I släktforskarprogrammet DISGEN2016 för intresserade besökareArkivdigitals monter demonstrerade Niclas Hertzman Arkivdigitals nya bestånd av flygbilder
av olika gårdar och platser i Sverige.
För första gången Kom även representanter från
Tyskland till Släktforskardagarna.
Verein für Computergenealogie CompGen
(Föreningen för datorer i släktforskning).
Bland de övriga tyska representanterna var till höger
Peter Jahnke från Pommerscher Greif e.V.
(en släktforskar förening från Pommern)lördag 16 september 2017

Släktforskardagarna i Halmstad 26-27 Aug 2017 del 1

                                                             
Så var det  återigen dags får årets upplaga av släktforskardagarna. i Halmstad   I år hållna i  under värdskap av
Hallands Släktforskarförening
Släktforskare från när och fjärran flockades på Halmstad Arena  Över 5400 personer enligt arrangörerna.


Arrangörerna Hallands Släktforskar Förening mötte upp med pigga funktionärer som dessa damer som slåde böcker med anknytning till Halland.hela den ena salen på Halmstads arena var full med föreningar med anknytning till Halland.Ancestry.com hade anlänt med en grupp av sina anställda för att erbjuda sina abbonnemang och DNA tester till besökarna. Testerna verkade ha strykande åtgång.
Ali från Ancestrys Europakontor baserat på Irland lyckades sälja ett DNA-test till mig också..Även Familysearch hade sina representanter i Halmstad .Kari
demostrerade familjeträdsfunktionen hos Familysearch och
 hjälpte mig att registrera mig.
.

lördag 22 juli 2017

ArkivDigital fotograferar Svensk-Amerikanska kyrkböcker.

Då svenskarna emigrerade till USA och Canada bildade de ofta egna svenskspråkiga församlingar .De första äldsta från slutet av 1840 och 150 talets början de sista från 1920-talet. De flesta församlingarna var lutherska och till hörde Augustana synoden som kallats den Svenska-kyrkans dotterkyrka i USA.Men även Missionsförsamlingar (Covenant church) Svenska baptist och metodistförsamlingar bildades.
Under 1970 och 1980-talet mikrofilmade Lennart Setterdahl på uppdrag av Svenska Emigrantinstitutet mycket av materialet .Mikrofilms rullarna finns idag på Svenska Emigrant Institutet i Växjö samt på Swenson Swedish Emigration Center vid Augustana college  i Rock Island Illinois,
Det senaste året har Arkivdigital början digitalisera de svensk-amerikanska kyrkoarkiven i flera delstater till glädje för släkt och emigrantforskare.I digitaliseringen ingår även material från församlingarna som ej tidigare  varit fotograferat. Under 2016 digitaliserades material från Kansas i år har digitaliseringen av material från Minnesota och Nebraska påbörjats.Arkiv digital berättar om digitaliserings arbetet på sin blog 


Arkivdigials fotograf Sven  ?tillsammans med Warren ?
vifd fotograferig av Svensk-Amerikanskt kyrkoboks material
hos United community church i Valley Nebraska.
Foto: Arkivdigital