fredag 9 oktober 2015

Fartygskatastrofer: Austrias brand 13 september 1858 del 1


Bakgrund

Under den svenska emigrationens första tid på 1840-1850 talet for de flesta Emigrationens första tid for de flesta  emigranterna med segelfartyg från Svenska hamnar. Färden kunde ta mellan 8-12 veckor. dock fanns redan vid denna tid större skepp specialliserade på passagerar trafik med hundratals emigranter ombord. De var kombinerade segel och ångfartyg som for från Brittiska,Tyska och Franska hamnar. De for snabbare över Atlanten än segelfartygen och korsade Atlanten på circa 14-21 dagar. Trots att de var var både större och snabbare var de inte alltid säkrare flera stora katastrofer inträffade under 1840-1850 talet. en av de värsta var Hamburg-Amerikalinjens  Austrias  brand  13 september 1858. Hamburg-Amerika linjen hade startat sin passagerar trafik 1847 med segelfartyg men hade 1857 kompletterat med ångfartyg och inköpt fyra nya fartyg för att trafikera rutten Hamburg - New York.År 1855 sattes  Hammonia och Borussia in in på rutten Hamburg,New York,och år 1857 följde systerskeppen Saxonia och Austria.

Austria byggdes på  Werft Caird & Company (Caird & Co. ) varvet i Skottska Greenock och sjösattes den 23 Juni 1857.Hon var ca 97 meter lång  och ca 12 meter bred med 3 master och en ensam propeller drift  Fartyget byggdes som trupptransportskepp  för det Brittiska ostindiska kompaniet. Hon var dock ett olycksdrabbat fartyg redan den 5 oktober 1857 råkade hon ut för en storm i Biscayabukten varvid en besättningsman omkom .Det svårt skadade skeppet tog sig tillbaka till Plymouth för att genomgå omfattande reparationer. På sin andra resa råkade hon återigen ut för en storm då båda ångmaskinerna skadades svårt även denna gång måste hon återvända för reparationer i Plymouth.. Den första maj 1858 övertogs hon av Hamburg-Amerika linjen  och sattes in på rutten Hamburg-New York


Den ödesdigra resan

Passagerarna

På kajen i Hamburg där emigrantfartygen låg förtöjda vimlade det av människor .De flesta av dem som skulle fara med Austria kom från olika delar av det splittrade tyskspråkiga området.Något enat tyskt rike fanns ännu inte .Hamburg var en självständig riksstad och Schleswig och Holstein hörde ännu till många tyskars förtret till Danmark..En del kom från det stora Habsburgska väldet  även ett  antal amerikaner var som besökt Europa hörde till passagerarna . Ett dussintal skandinaver hade också  löst biljetter i olika prisklasser.

henriette-wulff-1855.jpg

Henriette  Wullf och hennes väninna Caroline Howith från Köpenhamn  hade kostat på sig förstaklass biljetter Hon var en var en vittberest ensamstående 54 årig  sofistikerad dam nära vän författarna  H C Andersen och  Fredrika Bremer .Det här skulle bli Carolines tredje Resa över Atlanten på 10 år  Hon hade tidigare med sin bror besökt både Västindien och USA och  efter broderns död har hon beslutat att definitivt emigrera med sin sällskapsdam och bosatta sig i USA.
Två återvändande svenska guldgrävare Anders Viktor Lindstein från Västra Vingåker och hans kamrat Carl Johan Holmberg hade kostat på sig biljetter i andra klass. Lindstein hade begett sig till de Californiska guldfälten redan 1849 men nu velat åka hem och hälsa på . Nu var de båda på väg tillbaka till CalifornienBland tredje klass passagerarna fanns  flera andra hemvändande svenska  guldgrävare  bland annat Swen Peterson och S P Swensson från Landskrona trakten  .Swensson hade gift sig med Petersons  syster Olivia som nu följde med dem tillbaka. Från Kalmar län kom de tre syskonen Nilsson de var födda i Kläckeberga och hade tidigt förlorat sina föräldrar. Den äldste Anders Nilsson hade tidigt gått till sjöss  och nu hade han varit tillbaka och hämtat syskonen Sven och Carolina .Från Söderhamn kom Claes (Charles) Högqvist som varit i hemtrakten på besök med honom foljde bonden Lars Dahlström från Söderala som beslutat att söka lyckan i Amerika

Andra svenska passagerarna som varit hemma på besök var Carl Folke Rosén (Charles Rosene )
Född 1812 i Kalmar ,Han  hade redan i sin ungdom rest till  USA och  nu var han och den 16 årige sonen  Charles F Rosene Jr på väg hem till  Richmond  i Virginia efter ett besök hos släkten i Kalmar, August Theodor Mankee hade besökt släkten i Stockholm och var nu på väg hem till, Rock Island, Illinois. Till Skandinaverna hörde också  också Sven och Daniel Danielsen som seglat till Hamburg från Stavanger. i Norge.
Den 31 Augusti registrerades alla passagerarna nogrannt I passagerarlistorna


Austria seglade den 1 september 1858 från Hamburg på sin tredje resa mot New York  med ca 538 personer ombord passagerare och besättningsmän   under ledning av kapten F A Heydtman tre dagar senare  och  anlöpte man  Southampton där man upptog ytterligare passagerare  .På morgonen den 4 september styrde man ut på Atlanten och beräknade ankomma New York den 18 september. Tyvärr skull de flesta av de ombordvarande aldrig ankomma till destinations orten
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar