torsdag 21 september 2017

Minnesotadagen i Ljuder 13 Augusti 2017

 Så var det då dags för årets Minnesota dag i Ljuders Kyrka till minne av Vilhelm Moberg och de småländska emigranter som utvandrade i Karl Oskar och Kristinas fotspår.


Bland de gäster som troget återkommit under de senaste åren befann sig bla . Svenska Emigrant Institutets förre föreståndare professor Ulf Beijbom.
Brevid honom Monica Banaz från universitetet i Krakow


En Svensk-Amerikansk gudtjänst hölls samt tal av flera dignitärer. även årets Svenskamerikan Jan Eliasson presenterades.


 Årets Högtidstal hölls av av universiteteslektorn vid Uppsala Universitet Angela Hoffman som talade om "Svenskars möte med Indianer" i Kansas.Dagen innan talade hon inför föreningen Emigrantinstitutets vänner över ämnet "Svensk -Aemerikanska församlingskokböcker"
Vissefjärda Folkdanslag bjöd på dansuppvisning i Ljuders hembygdspark.

Släktforskardagarna i Halmstad 26-27 Aug 2017 del 2

 Även från Kronobergs Genealogiska Förening hade en tapper skara anslutet för att bistå de besökare som hade anorna i Kronobergs län.

Släktforskardagarna 2018 1-2 september ska äga rum i Växjö Informerades även om detta. Richard Grügel och Gunilla Grügiel  ses här informera både om Svenska Emigrantinstitutet i Växjö och om nästa års Släktforskardagar,
Även andra Smålänningar var på plats.Från Person och Lokalhistoriskt forskarcentrum  PLF i Kalmar kom Anders och Ingalill för att sprida information om föreningens registrering av kyrkböcker för Kalmar län.Olof Conberg från föreningen DIS visade de nya finesserna
I släktforskarprogrammet DISGEN2016 för intresserade besökareArkivdigitals monter demonstrerade Niclas Hertzman Arkivdigitals nya bestånd av flygbilder
av olika gårdar och platser i Sverige.
För första gången Kom även representanter från
Tyskland till Släktforskardagarna.
Verein für Computergenealogie CompGen
(Föreningen för datorer i släktforskning).
Bland de övriga tyska representanterna var till höger
Peter Jahnke från Pommerscher Greif e.V.
(en släktforskar förening från Pommern)lördag 16 september 2017

Släktforskardagarna i Halmstad 26-27 Aug 2017 del 1

                                                             
Så var det  återigen dags får årets upplaga av släktforskardagarna. i Halmstad   I år hållna i  under värdskap av
Hallands Släktforskarförening
Släktforskare från när och fjärran flockades på Halmstad Arena  Över 5400 personer enligt arrangörerna.


Arrangörerna Hallands Släktforskar Förening mötte upp med pigga funktionärer som dessa damer som slåde böcker med anknytning till Halland.hela den ena salen på Halmstads arena var full med föreningar med anknytning till Halland.Ancestry.com hade anlänt med en grupp av sina anställda för att erbjuda sina abbonnemang och DNA tester till besökarna. Testerna verkade ha strykande åtgång.
Ali från Ancestrys Europakontor baserat på Irland lyckades sälja ett DNA-test till mig också..Även Familysearch hade sina representanter i Halmstad .Kari
demostrerade familjeträdsfunktionen hos Familysearch och
 hjälpte mig att registrera mig.
.

lördag 22 juli 2017

ArkivDigital fotograferar Svensk-Amerikanska kyrkböcker.

Då svenskarna emigrerade till USA och Canada bildade de ofta egna svenskspråkiga församlingar .De första äldsta från slutet av 1840 och 150 talets början de sista från 1920-talet. De flesta församlingarna var lutherska och till hörde Augustana synoden som kallats den Svenska-kyrkans dotterkyrka i USA.Men även Missionsförsamlingar (Covenant church) Svenska baptist och metodistförsamlingar bildades.
Under 1970 och 1980-talet mikrofilmade Lennart Setterdahl på uppdrag av Svenska Emigrantinstitutet mycket av materialet .Mikrofilms rullarna finns idag på Svenska Emigrant Institutet i Växjö samt på Swenson Swedish Emigration Center vid Augustana college  i Rock Island Illinois,
Det senaste året har Arkivdigital början digitalisera de svensk-amerikanska kyrkoarkiven i flera delstater till glädje för släkt och emigrantforskare.I digitaliseringen ingår även material från församlingarna som ej tidigare  varit fotograferat. Under 2016 digitaliserades material från Kansas i år har digitaliseringen av material från Minnesota och Nebraska påbörjats.Arkiv digital berättar om digitaliserings arbetet på sin blog 


Arkivdigials fotograf Sven  ?tillsammans med Warren ?
vifd fotograferig av Svensk-Amerikanskt kyrkoboks material
hos United community church i Valley Nebraska.
Foto: Arkivdigital
 
                                     måndag 19 juni 2017

Mord på Julnatten ! skjutningen av Swan Nelson i Chicago 25 Dec 1893 del 2


Swan Nelson  begravdes  den 28 December 1893 på Oakwood kyrkogården utanför Chicago.Jordfästningen förrättades troligen av pastor Carl Granath i den svenskspråkiga Zion Evanglelical Lutheran church dit Swan och hans släktingar brukade gå. Han antecknas i dess kyrkböcker som "skjuten den 25 Dec 3 f.m."


anteckning om Swans begravning i begravningslängden för
Zion Evangelical Lutheran church microfilm SAKA 192
 Svenska Emigrantinstitutet Växjö.

Nyheten om hans  död spreds sig som en löpeld bland Svensk-Amerikanerna i Chicago och väckte stor upprördhet .Den spädde på motsättningarna mellan Svensk-Amerikaner  och Irländsk-Amerikaner.
Svensk-Amerikanerna hade till viss del övertaget Anglo-Amerikanernas fördomar och rasism mot irländarna.parat med en allmän anti-katolskhet .Chicago Daily News beskrev skjutningen som orättfärdig och de Svensk-Amerikanska tidningarna rasade. Snabbt organiserade Chicagos Svensk-Amerikanska föreningar en kommitté för att  få de två  polismännen inför rätta och dömda. Kommitténs ledare var entreprenören  August G Myhrman advokaten Harry Olsson och William Wennerholm. Stöd kom även från den Svensk-Amerikanska pressen bland annat Svenska Tribunen .


(ur :Swedish-American Historical Quaterly 2014 jan nr 1sid .41)

Den 25 årige  entreprenören Fred Lundin känd för sin "Juniper-Ade" (Enbärsdricka) valdes till ordförande för kommittén. Det första massmötet hölls dej 7 januari och samlade 400 deltagare.
Mellan januari och oktober 1894 hölls 20 massmöten över 8000 dollar samlades in (ca 200 000 dollar i dagens penning värde).En privatdetektiv anställdes för att leta fram vittnen och Luther Laflin Mills en känd advokat anlitades. Svensk-Amerikanska kyrkor och klubbar engagerade sig i saken.
Det största evenemanget för att samla in pengar var en stor konsert den 26 Maj med ca 400 sångare och musiker och över 4500 åhörare.
Rättegången mot Healy och Morgan började 7 januari 1895 .Rättegången bjöd på mycket dramatik och bevakades flitigt av Chicago tidningarna En jurymedlem avsattes på grund av mened ,anklagelser om manipulation av vittnen och poliskorruption framfördes .Försvaret hävdade att inget brott begåtts eftersom Swan Nelson flytt från polisen och att vem som helst kunde ha skjutet det dödande skottet. Till slut höll Luther Laflin Mills ett långt anförande där han skildrade Swan Nelson som en skötsam ung man brutalt dödad av två korrupta poliser och avslutade med.:

" Liggande på marken döende med blodet rinnande på den snöiga trottoaren flämtade Swan Nelson " Jag bjöd dem,de ville ha mer jag vägrade och de sköt mig.Jag dör Jag har inte gjort något fel ! Ärade jurymedlemmar detta var ett avskyvärt brott Ni bör ge ett hårt straff"

Juryn dömde polismännen till 14 års fängelse för dråp .De överfördes till Delstatsfängelset i Joliet (Illinois State Penitentiary). Domen var inte slutet på historien. Domen överklagades och ytterligare två rättegångar hölls. Vid rättegången 1898 sänktes straffen till 4 års fängelse. År 1899 var domen åter uppe i rätten  som dock beslöt att inte hålla ytterligare en rättegång och sände tillbaka Moran och Healy till fängelset för att avtjäna sina straff..Vid tiden för Folkräkningen 1900 (US Federal Census) fanns de dock inte bland fångarna i delstatsfängelset  kanske hade de frigivits eller överförts  till ett annat fängelse.


                                    (Delstatsfängelset i Joliet,Illinois ( Illinois State Penitentiary)
                       

Rättegången fick  konsekvenser för alla inblandade Fred Lundin fick kontakter i politiken och kunde genom tjänster och gentjänster ,mutor och korruption bli en maktfaktor i Chicago under borgmästaren William Hale Thompson . Luther Laflin Mills fick  en framgångsrik karriär som talare och advokat fram till sin död 1909 Harry Olson  blev senare vice delstatsåklagare och  överdomare i domstolen för Ungdomsbrott i Chicago.Några av Healy och Morans överordnade inom Chicago polisen fick reprimander eller gick i pension. Josephine Bjorkman dog redan 1901.

 Även för Swan Nelsons  anhöriga måste livet gå vidare . Brodern John Nelson gifte sig med sin skånska fästmö Maria (Mary) Benson i februari 1894 .De fick två barn Selma och Nels .Familjen bosatte sig i stadsdelen  Austin i Chicago där han ägde en saloon..Han var medlem i  loger i inom  Independent Order of Vikings och senare i en loge av Independent Order of Svithiod.. Han dog 1938. Hans enda barnbarn  dog barnlös ?  2002.
Av Swans systrar bosattesig  den äldsta Elna  (Ella) Nelson gift med Albert Stedman  i Californien där hon dog  i San Fransisco  1944. systern Karna (Carrie) Nelson 1868-1955  gifte sig med John M Anderson de bodde först i Illinois men flyttade senare till Washington nära Mount Pleasant i östra Iowa. Yngsta systern Johanna (Hannah) Nelson 1874- gifte sig med Oscar Frederick Johnson.De flyttade från Illinois till Flint River nära  Burlington  i Iowa.Alla systrarna hade efterkommande.
Trakterna kring där Swan Nelson mördats blev under de följande årtionden hem för Sicilianska invandrare
Motsättningarna mellan Svensk-Amerikaner och Irländsk-Amerikaner mildrades så småningom och de kom att rikta sina fördomar mot nyare invandrar och minoritetsgrupper som Italienare Öst-Européer och Afro-Amerikaner.
Mer om skjutningen av Swan Nelson kan läsas här i  i The Swedish American Historical Quaterly 2014 jan nr 1tisdag 2 maj 2017

Mord på Julnatten ! skjutningen av Swan Nelson i Chicago 25 Dec 1893 del 1

När Swan Nelson stängde sin lilla tobaksaffär på 3205  S.Archer Ave i Chicago på Julaftons eftermiddagen 1893 och gick mot sitt hem nära 32:a gatan  hade han goda skäl att vara tillfreds med livet.
Född 1871 i Magletorp i Trolle-Ljungby   som Sven Nilsson som ett av 7 överlevande barn till bonden Nils Johnsson 1820-1881 och Sissa Johnsdotter 1830-1891. Efter faderns död 1881 emigrerade Nils två äldsta systrar Karna och Elna 1882   till sin faster Karna i Mount Pleasant i Iowa   Efter moderns död emigrerade Sven hans äldre bror Jöns och yngre syster Johanna i mars 1892. Johanna for till fastern medan Sven och Jöns styrde kosan till Chicago där deras moster Elna (Ellen) och kusinerna Ellen och Nils(Nels) Hanson bodde. .


Trolle-Ljungby kyrka
Trolle-Ljungby kyrka byggd 1606

Väl  Chicago blev  Sven och Jöns  Nilsson snabbt Swan och John Nelson. Livet t gick tämligen bra för de två bröderna Swan lärde sig snabbt lite engelska och lyckades skaffa en liten tobakshandel i vad som då var södra delen av staden .  Han deltog också i det sociala livet bland svensk-amerikanerna i staden.   Sommaren 1893 var han med och grundade logen Angantyr  av The Independent order of Vikings  eller "Vikingarna "som de kallades i dagligt tal
Att klä ut sig till vikingar i fantasifulla utstyrslar tillhörde nog inte vanligheterna för skånska bondpojkar.men ordens sällskapen gav underhållning och samvaro samt organiserade sjukkassa och begravningshjälp.
  Under sommaren och hösten 1893 var Chicago också värld för  The Worlds Columbian Exibition   Den stora världsutställningen gav möjlighet för besökare från hela USA och övriga världen .
 Chicago does not come to the world , The World comes to Chicago (Chicago kommer ej till världen Världen kommer till Chicago)  brukade Chicagoborna stolt säga
Staden  hade dock en mörk sida  av brott och våld och politisk korruption och strax innan utställningen stängde mördades Chicago borgmästare Carter Harrisonj. Bordelldistriktet The Levee var ökänt .
USA:s förste seriemördare H H Holmes  dödade också ett 20-tal unga kvinnor.Polisbrutalitet och poliskorruption tillhörde också vardagen. vilket Swen Nelson snart skulle bli ett tragiskt offer. för.

Chicago World's Columbian Exposition 1893
"Den vita staden" The Worlds Comumbian Exibition i Chicago 1893

Swan hade alla skäl att vara nöjd med sitt liv i Chicago och att se fram emot en ljus framtid olyckligtvis skulle hans liv avslutas alltför tidigt. På julaftonskvällen var  Swan  inbjuden till en liten julfest hos sina grannar Otto och  Josephine Bjorkman. Paret Björkman,Sven och några vänner firade på traditionell svenskt sätt med mat och dryck.Omkring 2:30 tidigt på juldagsmorgonen lämnade Swan familjen Bjorkmans hem. Trotts den sena timmen beslöt han att ta ett glas på den närbelägna Northelfers saloon.Strax innan han gick inpå saloonen  mötte han två överförfriskade jirländska-amerikanska poliser Michael J J Healy och Thomas Moran, som tagit några drinkar i en annan saloon tidigare under kvällen. De insisterade att han skulle bjuda dem och tillsammans  gick de  in på saloonen Det var nära stängningstid och de enda på saloonen var bartendern och några sömniga tysk-amerikanska kunder.

Bartendern gav männen en omgång dricka och några cigarrer som Swan betalade men då de insisterade på mer protesterade han  och det blev gräl.. Poliserna slog honom med en batong sedan de utrymt saloonen. utanför  fortsatte bråket.. Poliserna arresterade Swan och medan  Healy höll fast honom gick Mooran  för att ringa efter Polisvagnen. Swan som inte hade lust att bli arresterad för något han inte gjort, slet sig lös och sprang mot sitt hem. Poliserna sköt efter honom ( i luften sade se senare).
 Han träffades i ryggen och föll ihop just utanför Björkmans hus.!

Josephine Björkman hörde skottet och öppnade dörren. Mooran steg in och sa att han skjutet en rånare och krävde mer whiskey !. Under tiden hade Swan  lyckats släpa sig till sin bostad där fru Björkman fann honom döende !.  "Här är min klocka, Mrs Björkman flämtade han fram "Jag är skjuten och kommer att dö !
Polisvagnen anlände,Healy hotade och slog fru Björkkman när hon vägrade lämna den döende mannen .
Han släpades till trottoaren där han sista ord var "Jag dör,jag dör,jag har inte gjort något fel ! Har jag inga vänner här ? Hjälp jag dör".Polisvagnen tog honom till sjukhuset där han avled senare på juldagen
Den förhoppningsfulle driftige unge skåningens liv hade ändats brutalt i förtid !