lördag 28 juni 2014

Första världskriget Växjö och Småland del 1
I år är det 100 år sedan ärkehertig Frans Ferdinand mördades i Sarajevo. En händelse som blev inledningen på den värsta katastrof som mänskligheten dittills hade skådat – Första världskriget. med anledning av detta har Kulturparken Småland en  utställning om hur krigsutbrottet   direkt och indirekt drabbade människorna i Växjö och Kronobergs län genom Livsmedelsbrist och dyrtid
Utställningen pågår till 11 november


Krigsutrbrottet rapporterades i den något tyskvänliga lokaltidningen
Smålandsposten
Sverige jämte de övriga Nordiska länderna förklarade sig neutrala .till skydd för neutraliteten
mobiliserades kort efter krigsutbrottet Beväringen och Landstormen in. De inkallades utrustning
var som synes inte av den senaste modellen. Trekantig filthatt av Karoliner modell hade nog varit
ett dåligt skydd mot kulor och granater och beväpningen lämnade också en del övrigt att önska.Hösten 1914 fick landets kommuner rätt att inrätta Livsmedelsnämder.Från och med juli 1917 skulle en Livsmedelsnämd finnas i varje kommun. I Växjö inrättades en livsmedelskommite i December 1914 .det första sammanträdet hölls den 21 December I Februari 1916 ersattes den av en Livsmedelsnämd
Sista sammanträdet hölls 1921. De kommunala Livsmedelsnämderna hade bla till uppgift att Införskaffa de livsmedel som behövdes för kommunens försörjning att de lagrades och fördelades samt att se till att gällande föreskrifter bla för ransoneringar  följdes .
Här nedan en protokollbok för Växjö Livsmedels nämd från 1917.
Trots ransoneringar förekom matbrist  och livsmedelsspekulation så kallat "jobberi" speciellt svår var situationen vintern 1916-1917 . I samband med Den ryska februari revolutionen i mars 1917 förekom demostrationer och även hungerkravaller på flera håll i landet. I Växjö  samlades ibland kvinnor vid infarten till staden och stoppade böndernas kärror med livsmedel och följde dem in till staden för att se till att de såldes till stadens befolkning .Den 23 April höll  Arbetarna höll ett möte i Folkets Hus sedan tågade ca 1000 personer  till Stortorget där maskinist Ernst Johansson läste upp den  resolution mötet antaget för borgmästare Bergendahl  som tog emot resolutionen sedan sjöng man "Arbetets söner" varefter man hurrade för borgmästaren.
Här ett banér troligen använt vid demostrationen den 23 April 1917.

Den 22 april hade några ur Kronobergs regementes tolfte kompani vägrat att infinna sig till ett gudstjänstbesök ett 10 tal beväringar sattes då i förvarsarrest .Senare på dagen begav sig beväringar och en del personer från allmänheten till Västra folkskolan (nuv. Bäckaslövsskolan) där kompaniet var förlagt för att få de arresterade fria. Överste Cavallin beordrade beväringarna att återvända till kasernen folkmassan skingrades dock först efter att man använt "Militära påtryckningar".
Västra folkskolan som 1915-119 var provisorisk förläggning för 4 kompanier av Kronobergs regemente .

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar