onsdag 1 januari 2014

Gravstenar på Vellinge kyrkogård
Besökte 1 januari kyrkogården vid Vellinge medeltida kyrka.
På kyrkogården finns en flertal vackra och intressanta gravstenar med fina inskrifter här kommer några av dem.

Gravsten över Mjölnaren och Hemmansägaren Lars Ericksson.
1823 -1850. Hans Ericksson dog den 4 oktober 1850 på Vellinge nr 40
dödsorsaken anges som Hectique (ung= lungsot,TBC)Baksidan av Lars Erikssons gravsten

Yvs ej att wara
frisk och ung.
ej döden räknar åren. 
Hur mången fast af ålder tung,
har sett sin son på båren.
Ja undan fly ej någon kan,
Hvem Herren will
dem kallar han
också i ungdoms åren.
Ps 489:3

Psalmversen kommer från Psalmen
Kom jordens barn, eho du är.
psalm 548 i 1937 års Psalmbok
Gravsten över Rusthållaren
Anders Anderssons hustru
Hanna Jeppsdotter 1806 - 1843

Gravsten över Rusthållaren
Påhl Hanssons hustru
Anna Pehrsdotter 1825 - 1859
i Vellinge nr. 7
Baksidan på Anna Pehrsdotters
Gravsten.

I Grafvens bo
Till ostörd ro
Ditt stoft man nedersänker;
Men sjelf du är

Hos Gud och der
Helt visst på mig du tänker

Helt visst du ser
till barnet ner
Och till Gud Faders sköte
Mig ömt förtror
Du goda mor
Till dess jag når ditt möte
Verserna kommer från psalm 347 skriven av
Johan Olof Wallin i Den Wallinska Psalmboken


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar