söndag 29 juni 2014

Första Världskriget Växjö och Småland del 2


En Kristdalabo i USA:s armé


Även om Sverige genom sin neutralitet aldrig blev direkt involverat i striderna i Första Världskriget var det ändå  Svenskar som stred i kriget. Den största gruppen var förmodligen de svenska emigranter som emigrerat till USA och som mer eller mindre frivilligt anslöt sig till den Amerikanska armén.

Bland dessa var Carl Edward Carlsson 1891-1985 från Kristdala i Kalmar län. Carl Edward
emigrerade 1912 till USA där han slog sig ner i närheten av Oneida i Illinois.
I april 1917 förklarade USA krig mot Tyskland och i december mot Österike-Ungern.
I juni 1917 mönstrades Carl Edward tillsammans med många andra unga män.Strax innan
midsommar 1918 kallades de in till utbildning i lägret Camp Grant nära Rockford ,Illinois.
Den nya värnpliktslagen i USA 1917 förpliktigade även de som påbörjat ansökningsförfarandet till att bli  medborgare att stå till arméns förfogande.Carl Edward blir amerikansk medborgare den 1 Augusti 1918 under tiden i Camp Grant. Inte alla i Rockfords trakten ville dra i strid  i juni 1917 arresterades 120 svenskar i Rockford för värnpliktsvägran.
Carl Edward sänds efter en kort utbildning  gick färden mot New York och därifrån vidare till Liverpool och från England med båt till Bordaux för att ansluta sig till resten av American Expeditionary Force (Amerikanska Expeditionskåren).

Delar av Carl Edwards fältutrustning hjälm ,fältflaska ,ränsel m.m.
Färden till krigskådeplatsen företogs i boskapsvagnar kompaniet inkvarterades i en bondgård strax
efter bröt spanska sjukan ut och större delen av kompaniet blev sjuka.Carl Edward och de få andra friska soldaterna  undslapp sjukdomen men sändes nu till fronten för att fylla i luckor efter förluster.Striderna vid fronten var hårda efter en vecka fanns bara  76 man av 265 av i kompaniet  kvar resten var döda eller sårade. Totalt var Carl Edward i första stridslinjen 4 gånger sammanlagt 28 dagar .Han tjänstgjorde huvudsakligen i 28 Infanteridivisionen 
Efter de hårda striderna kallade general  Pershing divisionen för sin "Iron division" (Järndivisionen).
Dokument rörande Carl Edwards tid i fält och bilder på honom i uniform.


Efter vapenstilleståndet den 11 November 1918 fick de amerikanska trupperna stanna kvar ytterligare 6 månader i Frankrike I Mars 1919 var man förlagda i Bagneux. demobiliseringen skedde utanför Le Mans och den 1 Maj anträddes återfärden med båt till Philadelphia Den  slutliga demobiliseringen .skedde 17 Maj i Camp Dix, New Jersey
Nedan Carl Edward och hans kamrater i 28 Infanteridivisionen i Bagneux i mars 1919
(Carl Edward är under den röda pilen).Redan i september samma år beslutade Carl Edward att resa och hälsa på familjen hans passansökan är
daterad  8 oktober 1919 .Den  6 December for han från New York tillbaka till Sverige. han återvände efter en tid till USA och stannade där till 1930 talets början då han definitivt återvände till Sverige där han gifte sig och fick  2 döttrar han dog 1985 i Alsterbro. Mot slutet av sitt liv skrev han ner sina
upplevelser i första världskriget.


Carl Edwards döttrar har ställt sin fars  tillhörigheter till Kulturparken Smålands förfogande för utställningen. På bilden ovan syns döttrarna Iréne Enoksson och Ingrid Kronvall tillsammans med Kulturparken Smålands VD Lennart Johansson.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar