torsdag 7 april 2016

Tidiga emigranter: Sophie Sager en stridbar kvinna del 1Sophie Sager

Bland de tidiga svenska emigranterna finns också en kvinnlig pionjär vars levnadsbana förde henne från smålandsk landsbygd via Stockholms farligare miljöer för att sluta på andra sidan Atlanten i Brooklyn. Den första kvinnan som i eget namn stämde en man för sexuella trakasserier och offentligt höll föredrag om kvinnors rättigheter.

Barndom och uppväxt


Sophie Lisette Sager kom från brukspatron släkten Sager  .Hon föddes år 1825 i Krängsberg, i Byarum socken i Jönköpings län , som dotter till frälseinspektorn Gabriel Sager och hans andra hustru Johanna Bergenholz Sophie hade 5 äldre halvsyskon och  4 helsyskon.   Efter faderns död 1834 och då de äldre halv syskonen lämnat hemmet   kom  familjen på obestånd år 1836 flyttar familjen till Klockargården 1838 dör Sophies  syster 11 år gammal  .vid 1840 talets början tvingades  familjen flytta till Byarums fattigstuga   Sophie  flyttade 1846 till Tutaryd  i Kronobergs län. Enligt Sophies egna uppgifter  skall hon ha vistats en tid vid en flickpension i Jönköping där hon fick lära sig franska och att brodera och att hon senare försörjt sig som guvernant och sällskapsdam.

Exakt var hon befann sig mellan flytten till Tutaryd och sommaren 1848 är oklart troligtvis vistades hon någon tid hos  sina äldre gifta halvsystrar  och en tid  i Varberg hos sin moster Sara Elisabeth  änka efter kyrkoherde Johan Gabriel Rising .År 1848 bestämdes det att Sophie skulle fara till Stockholm och lära sig finsömnad.Efter att partiell näringsfrihet införts 1846 hade det blivit något lättare för kvinnor att bedriva egen rörelse och Sophie hoppades kunna med tiden kunna verka som finsömmerska eller öppna en egen syateljé.

Resan till Stockholm
I början av juli reste Sophie från Jönköping  med ångfartyget Jönköping mot Stockholm,resan betalades av en släkting brukspatron Sager. Restauratrisen på båten fru Hasselberg hade fått i uppdrag att se efter Sophie. På nyfikna medpassagerares frågor om hennes ålder svarade Sophie att hon var  18 år.Efter  omkring 4 dagars seglats anlände skeppet till Stockholm den 8 Juli .  Stockholm hade vid denna tid ca 90 000 invånare och för Sophie som kom från småländsk landsbygd och endast upplevt Varberg och Jönköping måste anblicken av storstaden varit bedövande.Staden med sina stora hus ,sitt myller av människor tronade på Mälarens vågor.
Staden dolde dock en mörkare sida. Under mars oroligheterna tidigare under året hade 20 människors skjutits ihjäl ch i de trånga gränderna frodades fattigdom och trångboddhet och prostitution.Tio år tidigare.1838 gjorde man ett försök att inrätta 2 kommunala bordeller som dock snart fick stänga .I  flera krogar och kaffehus bedrevs dock  förtäckt  bordellverksamhet Inte för inte kallades staden ibland den  Den sköna synderskan   Det var denna världen som Sophie allt för snart skulle få fatta bekantskap med.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar