söndag 31 maj 2020

På jakt efter efter barnhusbarnen del 1

Ibland ser vi  släktforskare  dem skymta förbi i någon husförhörslängd  ett barn med ett annat efternamn än föräldrarna  och med några siffror framför namnet
Före namnet finns ofta tillägget "Barnhusbarnet"  följt av ett nummer.
Av husförhörslängden framgår det att barnet inflyttat från Stockholm.
Det är barn från Almänna Barnhuset  
i Stockholm som lämnats ut som fosterbarn till familjer runt om i landet Sådana spår är värda att följa upp. Barnhusarkivens värld  ger inblick i ibland tragiska historier om barn som lämnats bort till ovissa öden men där det ibland gått bättre. !


 Utsikt från Blekholmen mot trakten mellan Observatoriet och Kungsholmsbrogatan På Kvarnhöjden syns Barnhuskvarnarna och till höger Barnhusets repslagarbanor.. Beskuren blid av Johan Sevenbom oljemålning
Stockholms Stadsmuseum (Wikimedia Commons)Det har funnits barnhus i Sverige i drygt trehundra år, Stora Barnhuset  grundades år 1638 på Drottningatan i Stockholm. Vid inrättandet av barnhuset var kanske  viljan att stoppa tiggeri  och kringdrivande barn och säkra arbete till krigs och textilindustri  större än omsorg om de föräldrarlösa barnen !.
Barnhuset fungerade under 1600-och 1700-talet talet som en Manufaktur anläggning som bedrev  textiltillverkning, repslageri,  för krigsmaktens räkning. 
Barnen fick även  undervisning i svenska och skrivning. Barnen var oftast  mellan 6 och 14 år gamla Spädbarn eller barn med handikapp togs inte emot !

Först i samband med sammanslagningen med Politibarnhuset   1785 kom småbarn och spädbarn att tas emot  och i samband med detta ändrades instutitionens  namn till  
Allmänna Barnhuset
 . Samtidigt  gjordes verksamheten om och barnhuset kom under 1800-talet och 1900-talets början att  ta emot barn och placera ut dem i fosterhem i Stockholm och ute på landsbygden i olika delar av landet .

Allmänna Barnhusets lokaler låg vid 1700-talets slut på  Drottningatan 73 En ny byggnad vid Nortullsgatan  14  i kvarteret Mimer  
(senare Nortulls sjukhus)  år  togs i bruk år 1885 Idag minner kvarteret Barnhuset ,  Barnhusgatan  och Barnhusbron om Allmänna Barnhusets tid vid Drottningatan.


Almänna Barnhusets byggnad ca 1900 fotograf Blomberg, Anton (1862-1936) ca 1898-1902 Stockholms stadsmuseum
Fotonummer Fa 50385(Stockholmskällan)

Allmänna Barnhuset var inte det enda barnhuset i landet. I Stockholm  fanns 1755 - 1785   Lilla Barnhuset eller Politibarnhuset  som tog emot spädbarn och barn under 6 år 
På iniativ av 
 Frimurarorden   inrättades 1753  Frimurarbarnhuset Det har också funnits barnhus i Göteborg, Malmö,  och Karlskrona och några andra mindre orter.


 Barn från Frimurarbarnhusets lokaler på kristineberg 1900-1910 okänd fotograd
(Stockholms stadsmuseum)


Under perioden 1920-1940 talen  upphörde Barnhemsverksamheten både vid  Almänna Barnhuset och Frimurarbarnhuset i Stockholm. Båda förvandlades till stiftelser som bla stöder arbete för förbättringar  av barns vilkor samt stöder  forskning och  organisationer som  arbetar för förbättrande av barns  villkor och med  med behövande barn och ungdomar.

Stiftelsen Almänna Barnhuset 

Allmänna Barnhusets arkiv förvaras idag på Stockholms stadsarkiv. Handlingarna har delvis digitaliserats. Ett sökbart register på barn inagna på barnhuset från ca 1800-1916 finns på Stadsarkivets webbplats Till registret finns även scannat material ur rullorna om varje barn i PDF format.


Allmänna barnhusets rullor 1800-1916

Arkivdigital finns även scannade arkivhandlingar från  Almänna Barnhuset och Frimurarebarnhuset  i Stockholm. Amiralitetsbarnhuset i Karlskrona, Kronobarnhuset i Malmö och Malmö barnhus. I  ett eller flera senare bloggavsnitt ska vi ta en närmare titt på handlingar som kan ge information om verkligheten på Barnhusen och barnhusbarnens tillvaro. Har du stött på något barnhusbarn i din forskning eller härstammar du från ett ??

                             

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar