lördag 26 maj 2018

Ur Gravens djup: Skogslyckans kyrkogård : Titans förlisning 1959

Skogslyckans kyrkogård är den yngre av de två kyrkogårdarna i centrala Växjö. Byggd mellan 1932-1943  Invigdes den 6 Juni 1943 av dåvarande biskopen Yngve Brillioth. Kyrkogården ritades av länsarkitekterna Ture Bergentz och Olof Lundholm
Kyrkogården har behållit sin karaktär av skogskyrkogård även när stadsbebyggelsen krupit närmare. I kyrkogårdens mitt finns Skogslyckans kyrka där det förutom begravningsgudyjänster även 
hålls vanliga församlingsgudtjänster.


De flesta gravarna på kyrkogården är av relativ modern karaktär. 
En av de äldre minner förutom om de som vilar i den 
 också om en tragedi till havs.Köpmannen  och herrekiperingsinnehavaren
Frey Svärdell 1909-1945 från Solhäll grav minner inte bara om honom och hustrun Hjördis Anderssons 1910-2000 utan även om sonen
dykaren  Håkan Svärdell 1938-1959 som omkom
vid bärgnings fartyget Titans förlisning i Bottenhavet
10 December 1959.


                    Håkan Svärdell 1938-1959
                     (originalfoto: Arne Eliasson, Växjö)


                    Familjen Svärdells hus Solhäll
                    På Borgmästaregatan 7 Växjö
                    Numera rivet
                    (originalfoto: Arne Eliasson Växjö)

Håkan Svärdell gick tidigt till sjöss. Passagerar och besättnings listor från New York visar att han redan i december 1954 tjänstgjorde På  MS Sagoland med
destination Rio de Janeiro.
På hösten 1959 tjänstgjorde han på Neptunbolagets
bärgningsfartyg(Foto ur Bernt Fogelbergs samling i Bengt Westins samling)
Titan byggdes 1940. I Hamburg för Tyska marinen efter fredsslutet tillföll hon de allierade. Efter skiftande öden kom hon 1954  att köpas av Bergnings och Dykeribolaget AB Neptun  där hon fick namnet 
Titan


Titan och Poseidon undsätter MS Gaist 
Den 8 December 1959 gick Titan utifrån Holmsund för att assistera Uddevalla fartyget MS Birgitta  som hade fått maskinfel och drev på Bottenviken vid Hälsingekusten 
Det var grov sjö och storm klockan  17.30 begärde Titan assistans då hon höll på att bli nedisad och riskerade att kantra och slå runt.
Sjöräddningsfartyget  K A Wallenberg som redan nått
fram till det nödställda  MS Birgitta såg  plötsligt hur Titans lanternor försvann och skyndade mot platsen Trots ivrigt sökande av  K A Wallenberg och nästa dag av spanings flyg hittades inga   större vrakdelar som med bestämdhet kunde knytas till fartyget inte heller heller  fann man några överlevande. Troligen hade hon kantrat och sjunkit omedelbart och tagit besättningen på 7 man och lotsen med sig i djupet.

Besättningen var :
Kapten
Birger Öhlund
Maskinist
Bengt Sigvard Örström
Dykare
Håkan Svärdell
Matros
Marqués
Motorman
Kaino Armad Puttonen
Kocksteward
Gamone Amaya.

Lots
Torsten Grundberg

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar