lördag 22 juli 2017

ArkivDigital fotograferar Svensk-Amerikanska kyrkböcker.

Då svenskarna emigrerade till USA och Canada bildade de ofta egna svenskspråkiga församlingar .De första äldsta från slutet av 1840 och 150 talets början de sista från 1920-talet. De flesta församlingarna var lutherska och till hörde Augustana synoden som kallats den Svenska-kyrkans dotterkyrka i USA.Men även Missionsförsamlingar (Covenant church) Svenska baptist och metodistförsamlingar bildades.
Under 1970 och 1980-talet mikrofilmade Lennart Setterdahl på uppdrag av Svenska Emigrantinstitutet mycket av materialet .Mikrofilms rullarna finns idag på Svenska Emigrant Institutet i Växjö samt på Swenson Swedish Emigration Center vid Augustana college  i Rock Island Illinois,
Det senaste året har Arkivdigital början digitalisera de svensk-amerikanska kyrkoarkiven i flera delstater till glädje för släkt och emigrantforskare.I digitaliseringen ingår även material från församlingarna som ej tidigare  varit fotograferat. Under 2016 digitaliserades material från Kansas i år har digitaliseringen av material från Minnesota och Nebraska påbörjats.Arkiv digital berättar om digitaliserings arbetet på sin blog 


Arkivdigials fotograf Sven  ?tillsammans med Warren ?
vifd fotograferig av Svensk-Amerikanskt kyrkoboks material
hos United community church i Valley Nebraska.
Foto: Arkivdigital
 
                                     Inga kommentarer:

Skicka en kommentar