onsdag 7 september 2016

SWEDE HOLLOW -Den svenska slummen i Saint PaulI det svenska medvetandet  symboliseras gärna den typiske  svenske utvandraren till USA av Wilhelm Mobergs romanfigurer Karl Oskar och Kristina och deras öden i Utvandrarsviten. Den strävsamme bonden som  utvandrar till Minnesota och  skapar sig en bättre framtid. Vad få tänker på är att denna bild bara är en del av sanningen. .De flesta svenska utvandrarna kom att bosätta sig i större eller mindre städer .Även de fick sin beskärda del av fördommar,rasism, sjukdomar och slum.
Ett av de slum områden som svenska emigranter bebodde var Swede Hollow  i  Eastside i Saint Paul i Minnesota. Mellan Payne Avenue och East 7th Street ..På gränsen mellan stadsdelarna Railroad Island  och Dayton’s Bluff Området är idag ett park och grönområde men inrymde ända till 1950-talets mitt ett av Saint Pauls fattigaste områden.
Området ligger i  den lägre delen av Phalen Creek Valley en smal ravin  omkring 1,2 kilometer lång  med 20 -30 meter höga branter  .I dess botten flyter en bäck Phalen Creek  i området finns flera källor och grottor. Bäcken  attraherade  tidigt industrier till det omkring liggande området .
Ett flertal bryggerier främst det stora Hamm Bryggeriet .Dess stora byggnader och dess ägare Theodore Hamms magnifika residens  låg precis intill ravinen.
En järnvägslinje till Duluth gick genom dalen. Områdets första invånare var icke svenskar pälsjägare, skogshuggare och tillfällighets arbetare bodde i området på 1840-talet

Svenskarna började bosatta sig i området under 1850-talet och kom att dominera det under ett femtiotal år .De kallade området Svenska Dalen men det blev snart känt under sitt Inofficiella namn Swede Hollow (Svensk hålet)


Swede Hollow ca 1910 av  Albert Charles Munson
 (med tillstånd av  Minnesota Historical Society [1])
[Public domain], via Wikimedia Commons
Vid 1800 talets slut var Swede Hollow en stege  ett område som invandrarna förhoppningsvis stannade  en tid tills de hittade något bättre   både socialt och geografiskt genom att flytta till mer social etablerade områden i staden Det var en plats där nyinvandrade fattiga emigranter  kunde hitta billigt boende när de började sitt liv i USA.Det blev också en tillflykt för dem som  genom gick dåliga tider  och behövde en plats för att ta sig samman och försöka komma igen. Det var ett slumområde många förblev fattiga slogs ut sjukdomar härjade  och barnadödligheten var hög
.I motsats till stadsområdet som omgav ravinen.Var Swede Hollow inte uppdelat i gator kvarter och tomter. Den enda gatan i Swede Hollow  slingrade sig längst bäcken Phalen Creek. Husen och kåkarna låg tätt tillsammans där de fick plats. Invånarna tog sitt vatten från en källa och använde bäcken som avlopp.en del av invånarna byggde sina dass på pålar över bäcken De flesta husen var små och hemma snickrade,:Många familjer höll smådjur som höns av nödvändighet.

År 1881 fick svenskarna i dalen nya grannar då ett antal irländare flyttade dit.Irländarnas område kallades Connemara Patch Irländarna bodde nedströms från svenskarnas dass .
Förhållandet mellan grupperna var spänt.End el svenskar kallade irländarna “förbannade irländare” och pojkarna slogs ibland.

Allt eftersom en del av Swede Hollows svenska invånare blev mer väletablerade och började flytta “Upp i staden” till mer väletablerade områden som Arlington Hill och vidare ut mot Lake Phalen   började vid 1800 talets slut nya invandrar grupper att bosätta sig i ravinen  Först Italienare senare polacker och andra östeuropéer.Efter andra världskriget blev området hem för  nyanlända mexikaner .
Myndigheterna   började se området som en belastning och  1956  “upptäckte ” att de sanitära förhållandena i Swede Hollow var  otjänliga utan kommunalt vatten och avlopp.Trots protester från invånarna ett hundratal  l mexikanska invandrare vräktes de och brandkåren brände ner deras hus den 2 november 1956 . Området växte igen  vid 1970 talet beslutats att göra området till Park År 1976 invigdes Swede Hollow Park.

Journalisten Ola Larsmo uppmärksammade området i  en artikel i DN 2013. Nyligen har han utgett romanen Swede Hollow baserad på sina  forskningar om området och dess invånare.
Intervju med honom i podcasten en Svensk Tiger.  Artikel i Expressen om Swede Hollow nu och då . Artikel och intervju  med Ola Larsmo från SVT om Swede Hollow.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar